FinPros

Giao dịch như Pros

Sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch hàng đầu của FinPros trong thời gian thực với ứng dụng giao dịch xã hội FinPros.

Khi họ giao dịch, bạn cũng giao dịch!

Bạn có phải là người mới bắt đầu học những điều cơ bản? Hay bạn không có thời gian để phân tích thị trường? Tải ứng dụng Finpros Socio. Và chỉ cần sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch hoạt động hiệu quả nhất vào tài khoản của riêng bạn.

Giao dịch như Pros

Sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch hàng đầu của FinPros trong thời gian thực với ứng dụng giao dịch xã hội FinPros.

Khi họ giao dịch, bạn cũng giao dịch!

Bạn có phải là người mới bắt đầu học những điều cơ bản? Hay bạn không có thời gian để phân tích thị trường? Tải ứng dụng Finpros Social. Và chỉ cần sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch hoạt động hiệu quả nhất vào tài khoản của riêng bạn.

1

Tải FinPros Social

2

Liên kết tài khoản

3

Sao chép chuyên gia giao dịch

Chuyên gia hàng đầu thực hiện

Hãy để giao dịch của bạn tăng vọt. Bắt đầu sao chép giao dịch của các nhà giao dịch hàng đầu.

Đơn giản chỉ cần đăng ký ứng dụng FinPros Social và liên kết với hàng ngàn nhà giao dịch khác. Xem danh mục đầu tư, số liệu thống kê, điểm số rủi ro của họ và hơn thế nữa.

* Do các hạn chế về quy định, nền tảng sao chép FinPros và tài khoản sao chép Social Pro có thể không khả dụng ở một số khu vực pháp lý nhất định​

Nhận Sao chép
Được trả tiền

Hãy để hàng nghìn nhà giao dịch khác lặp lại thành công giao dịch của bạn và được trả tiền cho điều đó. Liên kết tài khoản giao dịch xã hội của bạn với ứng dụng FinPros Social để các nhà giao dịch khác theo dõi bạn.

Đánh bại thị trường hai lần với mỗi giao dịch thành công.