FinPros

Spreads/Swaps

Chênh lệch và hoán đổi của chúng tôi

Chênh lệch thấp, lợi thế về phí qua đêm cân bằng cùng với khớp lệnh nhanh chóng và công bằng là nền tảng của một nhà môi giới trực tuyến tuyệt vời. Mỗi tài khoản của chúng tôi mang lại những lợi ích khác nhau khi nói đến chênh lệch và hoán đổi nhưng chúng tôi có một góc nhìn tuyệt vời cho mọi loại nhà giao dịch.

RAW+ tự hào có mức chênh lệch thị trường cực kỳ thấp từ 0,0 pip, trực tiếp từ nhóm thanh khoản kết hợp với một khoản hoa hồng rất nhỏ. Edge cung cấp mức chênh lệch/hoa hồng cao hơn một chút so với RAW+ để đổi lấy khoản tiền gửi tối thiểu thấp hơn. Lợi thế bằng không trong các giao dịch hoán đổi tổ chức kết hợp với chênh lệch loại bán lẻ. Mặt khác, ClassiQ rẻ hơn so với mức chênh lệch trung bình kết hợp với khoản tiền gửi đầu tiên siêu thấp.

Sử dụng bảng dưới đây để kiểm tra chi tiết chênh lệch và giao dịch hoán đổi của chúng tôi.

*Chênh lệch đề cập đến mức chênh lệch tối thiểu chỉ định dựa trên giá trong quý vừa qua