FinPros

Tài trợ sự kiện

Chúng tôi đầu tư vào các đối tác ưu tiên của mình. Và chúng tôi giúp họ phát triển công việc kinh doanh của họ cùng với việc phát triển công việc kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi không chỉ tài trợ mà còn giúp bạn chung tay để tổ chức một sự kiện thành công.

Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm rộng lớn về vô số sự kiện quảng cáo giữa chúng tôi với tư cách là một nhóm. Và hỗ trợ bạn trên mọi bước đường. Từ việc lập kế hoạch cẩn thận và xúc tiến hoàn hảo, tất cả các cách để thực hiện hoàn hảo. Vì vậy, bạn có thể tập trung vào những gì bạn làm tốt nhất, quảng bá dịch vụ của bạn song song với dịch vụ của chúng tôi

Seminars

Hội thảo

Hội thảo trực tuyến

Webinars
Live Workshops

Hội thảo trực tiếp

Triển lãm

Expos