FinPros

Partner Sponsorships

Chúng tôi hỗ trợ bạn!

Quan hệ đối tác tuyệt vời đòi hỏi nỗ lực từ cả hai phía.

Chúng tôi đầu tư vào quan hệ đối tác thực sự và tạo ra các liên minh tồn tại và phát triển. Trở thành một đối tác và hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia tiếp thị của chúng tôi. Sử dụng tài nguyên của chúng tôi và phát triển doanh nghiệp của bạn cùng với chúng tôi.

Đã có chúng tôi hỗ trợ cho bạn. Từ mọi góc độ!

Priceless Resources

Tài nguyên vô giá

Các Đối Tác ưu tiên của chúng tôi giờ đây có thể khai thác chính xác các tài nguyên nội bộ mà FinPros sử dụng cho các hoạt động tiếp thị của họ. Phát triển sự hiện diện trực tuyến của bạn và triển khai một chiến lược trực tuyến mạnh mẽ. Một đội quân nhỏ gồm các chuyên gia tiếp thị luôn sẵn sàng giúp bạn hoàn thành công việc một cách đúng đắn.

Kiểm tra với người quản lý tài khoản của bạn về cách bạn có thể đăng ký chương trình tài trợ này.

Tài trợ sự kiện

Nhóm tiếp thị của chúng tôi đã tích lũy kinh nghiệm phong phú từ hàng trăm sự kiện trong sự nghiệp của họ. Bất kể loại sự kiện nào, dù trực tuyến hay ngoại tuyến, và chúng tôi có đầy đủ tài liệu tiếp thị . Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đối tác ưu tiên. Xúc tiến, tổ chức và thực hiện mọi lúc

Event Sponsorships