FinPros

Công ty môi giới chứng khoán theo quy định

'FinPros.com' là miền được sở hữu và điều hành bởi 'FinPros Financial Ltd', một công ty có số đăng ký: 8429300-1. Văn phòng đăng ký của chúng tôi đặt tại CT House, Office 9A, Providence, Mahé, Seychelles. Công ty được Cơ quan Dịch vụ Tài chính ('FSA') quản lý với tư cách là Đại lý Chứng khoán. Số Giấy phép Đại lý Chứng khoán của chúng tôi là SD087.

Regulated Securities Dealer
Regulatory Framework

Khung pháp lý

Là một đại lý chứng khoán được cấp phép, FinPros hoạt động tuân theo luật pháp và quy định hiện hành.

An ninh của các quỹ và giao dịch

Chúng tôi được biết đến với thương hiệu tuân thủ luật không bao giờ đi tắt cho dù có chuyện gì xảy ra. Với tư cách là Đại lý Chứng khoán được cấp phép, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo tất cả tiền của khách hàng được bảo vệ. Do đó, chúng tôi giữ tiền của khách hàng khỏi quỹ của chúng tôi trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt và thực hiện các biện pháp tuyệt vời để đảm bảo tất cả các khoản tiền gửi đều được bảo mật hoàn toàn.

Chúng tôi có bảo hiểm bồi thường nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu bảo hiểm theo Mục 73 của Đạo luật Chứng khoán, 2007. Bảo hiểm này bao gồm các khiếu nại liên quan đến hành vi của các nhân viên hiện tại và trước đây của chúng tôi.

Regulated Securities Dealer

Hợp pháp

Chúng tôi rất tự hào về trách nhiệm của mình đối với khách hàng và tuân thủ các nguyên tắc quy định nghiêm ngặt nhất. Vì vậy, họ có thể tập trung vào những điều quan trọng. Giao dịch với sự tự tin, trong một môi trường đáng tin cậy. Điều quan trọng là đặt ra các quy tắc tương tác giữa các đối tác của chúng tôi và công ty. Chúng tôi đã ghi lại mọi thứ một cách chi tiết để bạn có thể cảm thấy an toàn.